Revidiranje vizije i misija Strategije

Treća radionica u procesu izrade nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. - 2020. u okviru projekta P4P – Partnerstvo za razvoj/Partnership for Progress – P4P obuhvatila je revidiranje vizije i misija Strategije, nakon čega su projektni partneri bili uključeni u postupno i detaljno razrađivanje mjera i aktivnosti prema prioritetnim ciljevima. Kako je iduća radionica predviđena za 28. kolovoz 2014. godine, projektni partneri će u sljedećem razdoblju biti zaduženi za daljnje promišljanje mjera i aktivnosti koje će prezentirati na četvrtoj radionici, kao i za održavanje kontinuirane komunikacije međusobno i s konzultantskom tvrtkom Projekt jednako razvoj d.o.o. kako bi nastavili s međusobnim usklađivanjem na radu na izradi nove Strategije.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.