Približavanje završnoj fazi u procesu izrade nove Strategije

Nakon što je održana četvrta radionica u procesu izrade nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. - 2020. u okviru projekta P4P – Partnerstvo za razvoj/Partnership for Progress – P4P  kojom su se objedinili elementi rada na mjerama i aktivnostima za potrebe Strategije te grupno raspravio nacrt mjera i aktivnosti triju prioriteta, do iduće radionice je uslijedilo vremensko razdoblje u procesu izrade Strategije predviđeno za prikupljanje komentara i osvrt projektnih partnera na dosad učinjeno u okviru izrade ovog strateškog dokumenta.

 

Predviđeno razdoblje za prikupljanje komentara bit će zaokruženo održavanjem pete radionice, predviđene za 24. rujna 2014. godine, na kojoj projektnim partnerima preostaje da, usmjereni konzultantskom tvrtkom Projekt jednako razvoj d.o.o. rasprave i analitički pristupe prikupljanim komentarima te posvete se izradi nacrta indikatora provedbe i financijske alokacije čime se približavaju završnoj fazi u procesu izrade nove Strategije.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.