Završno predstavljanje projektnih rezultata i aktivnosti

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. predstavila je projektne rezultate i aktivnosti u povodu završetka projekta „Partnership for Progress – P4P/Partnerstvo za razvoj.“ Predstavljanje je održano u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Sisak u četvrtak, 13. studenoga 2014. godine. Nositelj projekta je Razvojna agencija SI-MO-RA. Ukupna vrijednost projekta, čija je realizacija počela 15. studenoga 2013. godine i trajala 12 mjeseci, iznosila je 35.559,42 €.

Završnom predstavljanju prisustvovalo je više od 60 uzvanika, a prisutnima se, uz Andreju Šeperac kao predstavnicu Simore i Gordanu Šegović, predsjednicu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije, obratila i zamjenica župana Anita Sinjeri – Ibrišević.

 

Provedba projekta pridonijela je učinkovitom funkcioniranju i održivosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije kroz educiranje članova partnerstva i podizanje njihovih kapaciteta u cilju stvaranja novih projektnih prijedloga koji će biti prihvatljivi za financiranje kroz Strukturne fondove Europske unije, a koji su posebno vezani za sektor razvoja ljudskih potencijala ( Europski socijalni fond). Opći cilj projekta bio je doprinijeti povećanju zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije, a krajnji korisnici bili su nezaposlene osobe, poslodavci, udruge, lokalna zajednica.

Tijekom provedbe projekta organiziran je niz aktivnosti, od edukativnih radionica vezanih uz Kohezijski i Strukturne fondove, pripremu projekata prihvatljivih za financiranje unutar Strukturnih fondova, upravljanje projektnim ciklusom, do revizije postojeće i izrade nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2014. - 2020. Nadalje, izrađena je internetska stranica projekta www.p4psmz.eu, kreirani i tiskani promotivni materijali (leci, plakati, mape, city light), a informacije o provedbi projekta objavljivane su putem tiskanih i elektroničkih medija.

Među najznačajnijim rezultatima valja istaknuti bolju umreženost, te povećanje razine znanja i vještina projektnih partnera u pripremi, apliciranju i provedbi projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije.

Partneri na projektu bili su: Sisačko-moslavačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Sisak, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Kutina, Informatičko - poslovna škola INFO-EXPERTING Sisak, Srednja škola Novska, Tehnička škola Sisak, Strukovna škola Sisak, Pučko otvoreno učilište Novska, Grad Kutina, Srednja strukovna škola Kotva, Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak, Tehnička škola Kutina, Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Sisak, Srednja škola Topusko, Pučko otvoreno učilište Hrvatski Dom Petrinja, Udruga Osoba s invaliditetom Kutina, Applied ceramics d.o.o. Sisak.

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.