Najava novog projekta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Nakon uspješno provedenog projekta „P4P – Partnerstvo za razvoj“ od strane Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., daljnje jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije se očekuje tijekom provedbe projekta „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, koji je projekt prijavio na natječaj „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – Faza 2“, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Projektni prijedlog je još uvijek u fazi ocjenjivanja, a partner u projektu je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

 

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji kroz poboljšanje kapaciteta i učinkovitosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ). Glavne komponente aktivnosti su: 1. operativno planiranje i unaprjeđenje internih procedura, 2. edukacija članova LPZ SMŽ za razvoj i upravljanje EU projektima, praćenje i evaluaciju i 3. promotivne aktivnosti i uspostava Info točke. Projekt će biti sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.