Konferencija za novinare: „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“

U četvrtak, 19.ožujka 2015.godine u 13 sati održana je konferencija za novinare u okviru projekta „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“ u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. Nakon uspješno provedenog projekta „P4P – Partnerstvo za razvoj“ od strane Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., daljnje jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ) se nastavlja provedbom projekta „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, koji je projekt prijavio na natječaj „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Partner u projektu je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

 

Konferenciji su prisustvovali predstavnici medija, partnera te članova LPZ SMŽ, koji su suradnici u projektu. LPZ SMŽ trenutno broji 25 članova. Prisutnima su se uvodno obratili Gordana Šegović, predstojnica Područnog ureda Sisak i Mario Čelan, direktor Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o., nakon čega je projekt prezentirala Štefica Tominović, voditeljica projekta.

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji putem poboljšanja kapaciteta i učinkovitosti LPZ SMŽ kako bi se izgradilo efikasno i organizirano partnerstvo, kompetentno za razvoj lokalnih inicijativa koje će ostvariti pozitivne učinke u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kapaciteti i učinkovitost LPZ SMŽ će se poboljšati kroz provedbu tri komponente aktivnosti: 1.operativno planiranje i unaprjeđenje internih procedura, 2. edukacija članova LPZ SMŽ za razvoj i upravljanje EU projektima, praćenje i evaluaciju te komponenta 3. promotivne aktivnosti i uspostavu Info točke, koja će biti dostupna javnosti te pružati relevantne informacije o LPZ SMŽ i razvojnim inicijativama u skladu sa potrebama u Sisačko-moslavačkoj županiji. Projekt će se provoditi na području Sisačko-moslavačke županije u trajanju od 12 mjeseci, točnije od 26.veljače 2015. – 25.veljače 2016.godine. Ukupna vrijednost projekta je 26.486,13 €, a sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosi 23.925,81 €, odnosno 90,33% ukupne vrijednosti projekta.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.