Dokumenti LPZ-a

Opći akti LPZ SMŽ

Strategije

Izvješća o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala

Akcijski planovi djelovanja LPZ SMŽ i izvješća o provedbi akcijskih planova

Zapisnici sa sjednica i sastanaka tijela LPZ SMŽ

Skupština

Upravni odbor

Tijelo za praćenje provedbe Strategije

Radne skupine

Ostalo

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.