Strateški dokumenti Sisačko-moslavačke županije

 

   

           

    Strategija za razvoj ljudskih potencijala             Županijska razvojna strategija
                   
               
    Poljoprivredna razvojna strategija             Strategija razvoja turizma
                   
               
    Plan razvoja socijalnih usluga             Akcijski plan uključivanja Roma

 

 


 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.